דרשות תש"ע‎

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מענייני בין המיצרים
ליל כב בתמוז תש"ע (53 דקות)
להאזנה
4 צומות*
ליל טו בתמוז תש"ע (52 דקות)
להאזנה
תשעה באב
ליל ז באב תש"ע (72 דקות)
להאזנה
להוסיף מחול לקודש
ליל א תמוז תש"ע (55 דקות)
להאזנה
מהלכות מלאכה המתחילה בערב שבת
ליל יז סיון תש"ע (45 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל י סיון תש"ע (47 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב
ליל ג סיון תש"ע (44 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - המשך
ליל כה אייר תש"ע (55 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - המשך
ליל יח אייר תש"ע (64 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב
ליל יא אייר תש"ע (35 דקות)
להאזנה
ספירת העומר
ליל ד אייר תש"ע (52 דקות)
להאזנה
מדיני ספירת העומר
ליל כז ניסן תש"ע (62 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב
ליל כ ניסן תש"ע (59 דקות)
להאזנה
מהלכות ליל פסח
ליל יג ניסן תש"ע (51 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח
ליל ו ניסן תש"ע (60 דקות)
להאזנה
ברכת האילנת
ליל כח אדר תש"ע (65 דקות)
להאזנה
מענייני הפסח
ליל כא אדר תש"ע (65 דקות)
להאזנה
מהלכות פורים
ליל יד אדר תש"ע (64 דקות)
להאזנה
פרשת זכור
ליל ז אדר תש"ע (39 דקות)
להאזנה
ארבע פרשיות
ליל ל שבט תש"ע (79 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת התורה
ליל כג שבט תש"ע (53 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל טז שבט תש"ע (45 דקות)
להאזנה
מענייני תפילת ערבית - רשות
ליל ט שבט תשע"ע (68 דקות)
להאזנה
ערב שבת בין השמשות
ליל ב שבט תש"ע (58 דקות)
להאזנה
מלאכה המתחילה בערב שבת
ליל כד טבת תש"ע (60 דקות)
להאזנה
שהיה והטמנה בערב שבת
ליל יז טבת תש"ע (47 דקות)
להאזנה
מהלכות ההכנות לשבת
ליל י טבת תש"ע (68 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה
ליל כו כסלו תש"ע (53 דקות)
להאזנה
מהלכות הבדלה - המשך
ליל יט כסלו תש"ע (54 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת והבדלה
ליל יב כסלו תש"ע (62 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת התורה - המשך
ליל ה כסלו תש"ע (63 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת התורה
ליל כח חשון תש"ע (57 דקות)
להאזנה
הלכות קידוש - המשך
ליל כא חשון תש"ע (53 דקות)
להאזנה
מהלכות קידוש
ליל ז חשון תש"ע (61 דקות)
להאזנה
טל ומטר
ליל ל תשרי תש"ע (66 דקות)
להאזנה
מהלכות ארבעת המינים
ליל טז תשרי תש"ע (43 דקות)
להאזנה
מהלכות יום הכפורים וסוכות
ליל ט תשרי תש"ע (46 דקות)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים