דרשות תשס"ט

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מהלכות תפילות ראש השנה
ליל כד אלול תשס"ט (58 דקות)
להאזנה
מהלכות שופר
ליל יז אלול תשס"ט (64 דקות)
להאזנה
מהלכות עשרת ימי תשובה
ליל י אלול תשס"ט (60 דקות)
להאזנה
דיני סליחות
ליל ג אלול תשס"ט (74 דקות)
להאזנה
הלכות קידוש - המשך
ליל כו אב תשס"ט (40 דקות)
להאזנה
המשך הלכות קידוש
ליל יח אב תשס"ט (34 דקות)
להאזנה
מהלכות תשעה באב
ליל ה אב תשס"ט (54 דקות)
להאזנה
מהלכות חודש אב
ליל כז תמוז תשס"ט (64 דקות)
להאזנה
בין המיצרים - לא תתגודדו
ליל כ תמוז תשס"ט (62 דקות)
להאזנה
מהלכות ערב שבת - הדלקת הנר
ליל יב אב תשס"ט (60 דקות)
להאזנה
מהלכות ארבעה צומות
ליל יג תמוז תשס"ט (43 דקות)
להאזנה
מהלכות ערב שבת - המשך
ליל ו תמוז תשס"ט (46 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - ערב שבת
ליל כט סיון תשס"ט (48 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל כב סיון תשס"ט (79 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות
ליל ח סיון תשס"ט (55 דקות)
להאזנה
מדיני עירובי תבשילין
ליל א סיון תשס"ט (59 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב שני של גלויות
ליל כג אייר תשס"ט (53 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - המשך
ליל ט אייר תשס"ט (49 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - המשך
ליל ב אייר תשס"ט (74 דקות)
להאזנה
מענייני העומר
ליל כה ניסן תשס"ט (70 דקות)
להאזנה
מהלכות סדר ליל פסח
ליל יא ניסן תשס"ט (45 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח - המשך
ליל ד ניסן תשס"ט (74 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח - המשך
ליל כו אדר תשס"ט (71 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח
ליל יט אדר תשס"ט (62 דקות)
להאזנה
מדיני תענית אסתר ופורים
ליל יב אדר תשס"ט (74 דקות)
להאזנה
מהלכות מגילה
ליל ה אדר תשס"ט (39 דקות)
להאזנה
מהלכות חודש אדר
ליל כז שבט תשס"ט (53 דקות)
להאזנה
מדיני הבדלה - המשך
ליל כא שבט תשס"ט (74 דקות)
להאזנה
מדיני הבדלה
ליל יג שבט תשס"ט (24 דקות)
להאזנה
הלכות שבת - קידוש
ליל ז שבט תשס"ט (71 דקות)
להאזנה
קריאת קודש מפי הרה''ג מאיר מזוז (כסא רחמים)
ליל ז שבט תשס"ט (9 דקות)
להאזנה
הלכות ברכות התורה בשבת
ליל כט טבת תשס"ט (48 דקות)
להאזנה
הלכות שבת - המשך
ליל כב טבת תשס"ט (41 דקות)
להאזנה
הלכות קידוש - המשך
ליל כה חשון תשס"ט (62 דקות)
להאזנה
ברך עלינו + בחירות
ליל יח חשון תשס "ט (51 דקות)
להאזנה
קידוש בשבת + בחירות לרשויות
ליל יא חשון תשס"ט (67 דקות)
להאזנה
פרשת נח
ליל ד חשון תשס"ט (31 דקות)
להאזנה
תפילות תשלומין (+תמיכה ברב פרוש)
ליל כז תשרי תשס"ט (?? דקות)
להאזנה
מדיני סוכות וארבעת המינים
ליל יג תשרי תשס"ט (53 דקות)
להאזנה
מהלכות יום הכפורים
ליל ו תשרי תשס"ט (65 דקות)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים