דרשות תשס"ח

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מענייני עשרת ימי תשובה
ליל כח אלול תשס"ח (67 דקות)
להאזנה
מענייני שמיטת כספים - ב
ליל כא אלול תשס"ח (70 דקות)
להאזנה
מענייני השמיטה
ליל יד אלול תשס"ח (75 דקות)
להאזנה
מהלכות שופר
ליל ז אלול תשס"ח (76 דקות)
להאזנה
מענייני הסליחות
ליל ל אב תשס"ח (58 דקות)
להאזנה
הלכות שבת - המשך
ליל כג אב תשס"ח (45 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל טז אב תשס"ח (56 דקות)
להאזנה
תשעת הימים ותשעה באב
ליל ב אב תשס"ח (66 דקות)
להאזנה
ימי בין המיצרים (שלושת השבועות)
ליל כד תמוז תשס"ח (54 דקות)
להאזנה
ד' צומות
ליל יז תמוז תשס"ח (57 דקות)
להאזנה
שניים מקרא ואחד תרגום
ליל י תמוז תשס"ח (84 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך (קבלת שבת)
ליל ג תמוז תשס"ח (55 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל כו סיון תשס"ח (58 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל יט סיון תשס"ח (44 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - מלאכה המתחילה בער''ש
ליל יב סיון תשס"ח (64 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - חלק ה
ליל ה סיון תשס"ח (67 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - חלק ד (מוקצה)
ליל כז אייר תשס"ח (54 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - חלק ג
ליל כ אייר תשס"ח (61 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - חלק ב
ליל יג אייר תשס"ח (62 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - חלק א
ליל ו אייר תשס"ח (83 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - דיני מוקצה
ליל כט ניסן תשס"ח (77 דקות)
להאזנה
מהלכות ספירת העומר
ליל כב ניסן תשס"ח (73 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח - חלק ב
ליל ח ניסן תשס"ח (77 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח - חלק א
ליל א ניסן תשס"ח (57 דקות)
להאזנה
מהלכות הבדלה ומהלכות ברכת האילנות
ליל כג אדר ב תשס"ח (62 דקות)
להאזנה
מהלכות מוצ''ש ומהלכות פורים משולש
ליל טז אדר ב תשס"ח (55 דקות)
להאזנה
מהלכות פורים וקריאת המגילה
ליל ט אדר ב תשס"ח (62 דקות)
להאזנה
מהלכות ארבע פרשיות
ליל ב אדר ב תשס"ח (63 דקות)
להאזנה
הוראת מרן לאמירת מי שברך לחיילים כל שני וחמישי
ליל כה אדר א תשס"ח (4 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות וקריאת התורה -ג
ליל כה אדר א תשס"ח (68 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות התורה -ב
ליל יח אדר א תשס"ח (58 דקות)
להאזנה
שניים מקרא ואחד תרגום
ליל ד אדר א תשס"ח (66 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות התורה
ליל יא אדר א תשס"ח (64 דקות)
להאזנה
שחרית של שבת
ליל כז שבט תשס"ח (72 דקות)
להאזנה
מדיני השהיה והטמנה בשבת
ליל כ שבט תשס"ח (73 דקות)
להאזנה
מדיני לחם משנה
ליל יג שבט תשס"ח (40 דקות)
להאזנה
מדיני יין לקידוש*
ליל ו שבט תשס"ח (50 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - ב (שידור חלקי*)
ליל א כסלו תשס"ח (17 דקות)
להאזנה
נרות שבת (שידור מקוטע*)
ליל כג חשון תשס"ח (64 דקות)
להאזנה
ברך עלינו וטל מטר - חלק ב
ליל טז חשון תשס"ח (77 דקות)
להאזנה
ברך עלינו*
ליל ט חשון תשס"ח (24 דקות)
להאזנה
מענייני שמיטה/שביעית - חלק ב
ליל ב חשון תשס"ח (73 דקות)
להאזנה
מענייני שמיטה/שביעית
ליל כה תשרי תשס"ח (60 דקות)
להאזנה
מענייני שמיני עצרת
ליל יח תשרי תשס"ח (41 דקות)
להאזנה
מהלכות חג הסוכות
ליל ד תשרי תשס"ח (54 דקות)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים