דרשות תשס"ז

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מהלכות יום הכפורים
ליל כו אלול תשס"ז (60 דקות)
להאזנה
מענייני שופר ורה''ש
ליל יט אלול תשס"ז (64 דקות)
להאזנה
השינויים בתפילה בעשרת ימי תשובה
ליל יב אלול תשס"ז (74 דקות)
להאזנה
מענייני ראש השנה
ליל ה אלול תשס"ז (66 דקות)
להאזנה
מענייני אמירת הסליחות
ליל כח אב תשס"ז (64 דקות)
להאזנה
שבת: לא יקרא לאור הנר
ליל כא אב תשס"ז (78 דקות)
להאזנה
עוד מהלכות שבת
ליל יד אב תשס"ז (53 דקות)
להאזנה
תשעה באב והשבוע שחל בו
ליל ז אב תשס"ז (67 דקות)
להאזנה
ממנהגי ימי בין המצרים - ב
ליל כט תמוז תשס"ז (50 דקות)
להאזנה
ממנהגי ימי בין המצרים
ליל כב תמוז תשס"ז (71 דקות)
להאזנה
מדיני ארבעה צומות
ליל טו תמוז תשס"ז (60 דקות)
להאזנה
פסיק רישיה דלא ניח ליה
ליל ח תמוז תשס"ז (57 דקות)
להאזנה
מדיני חולה בשבת
ליל א תמוז תשס"ז (70 דקות)
להאזנה
דברי מרן על מצעד התועבה: כולנו נצא במחאה חריפה!
ליל כד סיון תשס"ז (דקה וחצי)
להאזנה
מדיני תיקון מנא במאכלים
ליל כד סיון תשס"ז (74 דקות)
להאזנה
מרן: עצרת סליחות* לקראת עימות אפשרי עם סוריה ואיראן: 'אנחנו בצרה גדולה'!
ליל כד סיון תשס"ז (כדקה)
להאזנה
מדיני מלאכת דש בשבת
ליל יז סיון תשס"ז (75 דקות)
להאזנה
מדיני בישול בשבת
ליל י סיון תשס"ז (59 דקות)
להאזנה
מהלכות חג השבועות
ליל ג סיון תשס"ז (50 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - חלק ד
ליל כה אייר תשס"ז (66 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - חלק ג
ליל יח אייר תשס"ז (63 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - חלק ב
ליל יא אייר תשס"ז (61 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - חלק א
ליל ד אייר תשס"ז (76 דקות)
להאזנה
עוד מדיני ספירת העומר
ליל כז ניסן תשס"ז (57 דקות)
להאזנה
מדיני ספירת העומר
ליל כ ניסן תשס"ז (55 דקות)
להאזנה
ליל הסדר
ליל יג ניסן תשס"ז (40 דקות)
להאזנה
מהלכות הגעלה
ליל ו ניסן תשס"ז (14 דקות)
להאזנה
מהלכות חמץ בפסח*
ליל כח אדר תשס"ז (58 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכת האילנות
ליל כא אדר תשס"ז (87 דקות)
להאזנה
מהלכות פורים
ליל יד אדר תשס"ז (57 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת מגילה
ליל ז אדר תשס"ז (63 דקות)
להאזנה
ארבע פרשיות
ליל ל שבט תשס"ז (60 דקות)
להאזנה
פת הבאה בכסנין (מזונות)
ליל כג שבט תשס"ז (51 דקות)
להאזנה
ספק ברכות להקל*
ליל טז שבט תשס"ז (58 דקות)
להאזנה
מהלכות ט''ו בשבט
ליל ט שבט תשס"ז (68 דקות)
להאזנה
עוד מהלכות ברכות (דין הפסק)
ליל ב שבט תשס"ז (74 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - המשך
ליל כד טבת תשס"ז (68 דקות)
להאזנה
מהלכות עשרה בטבת
ליל י טבת תשס"ז (64 דקות)
להאזנה
עוד מהלכות ברכות
ליל יז טבת תשס"ז (96 דקות)
להאזנה
הלכות עורלה
ליל ג טבת תשס"ז (92 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה - ב
ליל כו כסלו תשס"ז (80 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה
ליל יט כסלו תשס"ז (84 דקות)
להאזנה
חלומות
ליל יב כסלו תשס"ז (81 דקות)
להאזנה
ברכות ההודאה - המשך
ליל כח חשון תשס"ז (54 דקות)
להאזנה
ברכת שהחיינו - המשך
ליל ה כסלו תשס"ז (61 דקות)
להאזנה
ברכת שהחיינו
ליל כא חשון תשס"ז (54 דקות)
להאזנה
ברכות הראיה
ליל יד חשון תשס"ז (58 דקות)
להאזנה
ברכות ההודאה
ליל ז חשון תשס"ז (70 דקות)
להאזנה
טל ומטר
ליל ל תשרי תשס"ז (45 דקות)
להאזנה
מהלכות שמחת תורה
ליל טז תשרי תשס"ז (24 דקות)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים