דרשות תשס"ו

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מהלכות חודש אלול
ליל י אלול תשס"ו (69 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ט (אירוסין ונישואין)
ליל ג אלול תשס"ו (60 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ח (שהחיינו, הלבנה)
ליל כו אב תשס"ו (50 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ז
ליל יט אב תשס"ו (54 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכת שהחיינו
ליל יב אב תשס"ו 51 דקות)
להאזנה
דברי מרן על ביטול בין הזמנים
ליל ה אב תשס"ו (3 דקות)
להאזנה
מהלכות תשעה באב
ליל ה אב תשס"ו (63 דקות)
להאזנה
בעקבות הלחימה - קריאת מרן להשתתפות בעצרת סליחות בכותל בער''ח אב
ליל כז תמוז תשס"ו (2 דקות)
להאזנה
משנכנס אב ממעטין בשמחה
ליל כז תמוז תשס"ו (64 דקות)
להאזנה
דברי מרן החשובים בעניין המתיחות בצפון
ליל כ תמוז תשס"ו (3 דקות)
להאזנה
בין המיצרים
ליל כ תמוז תשס"ו (31 דקות)
להאזנה
מרן על מצעד התועבה: כולנו כאיש אחד נמחה בהפגנה באותו היום בכל כוחנו!
ליל יג תמוז תשס"ו (2 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ו
ליל יג תמוז תשס"ו (50 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ה
ליל ו תמוז תשס"ו (67 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ד
ליל כט סיון תשס"ו (65 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ג
ליל כב סיון תשס"ו (66 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות - ב
ליל טו סיון תשס"ו (57 דקות)
להאזנה
מהלכות ברכות
ליל ח סיון תשס"ו (70 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב וערוב תבשילים (תשס''ו) - ד
ליל א סיון תשס"ו (44 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב (תשס''ו) - ג*
ליל כג אייר תשס"ו (52 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב (תשס''ו) - ב
ליל טז אייר תשס"ו (67 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב (תשס''ו) - א
ליל ט אייר תשס"ו (55 דקות)
להאזנה
ספירת העומר - חלק ג (מנהגי העומר)
ליל ב אייר תשס"ו (61 דקות)
להאזנה
ספירת העומר - חלק ב
ליל כה ניסן תשס"ו (66 דקות)
להאזנה
דיני ספירת העומר
ליל יח ניסן תשס"ו (40 דקות)
להאזנה
פסח - חלק ד
ליל יא ניסן תשס"ו (49 דקות)
להאזנה
פסח - חלק ג
ליל ד ניסן תשס"ו (35 דקות)
להאזנה
פסח - חלק ב
ליל כו אדר תשס"ו (28 דקות)
להאזנה
פסח - חלק א
ליל יט אדר תשס"ו (49 דקות)
להאזנה
הלכות פורים ותענית אסתר
ליל יב אדר תשס"ו (50 דקות)
להאזנה
פרשת זכור
ליל ה אדר תשס"ו (40 דקות)
להאזנה
ד' פרשיות, שבת שקלים
ליל כא שבט תשס"ו (69 דקות)
להאזנה
קדושת בית הכנסת
ליל ז שבט תשס"ו (63 דקות)
להאזנה
וידוי ונפילת אפים
ליל כט טבת תשס"ו (כ-77 דקות)
להאזנה
ד' פרשיות - המשך
ליל כח שבט תשס"ו (66 דקות)
להאזנה
חזרת הש``צ
ליל כב טבת תשס"ו (כ-52 דקות)
להאזנה
תפילת תשלומין
ליל טו טבת תשס"ו (כ-75 דקות)
להאזנה
תפילה (תשס''ו) - חלק א
ליל ח טבת תשס"ו (כ-74 דקות)
להאזנה
המשך הלכות קריאת שמע
ליל א טבת תשס"ו (כ-67 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה (תשס''ו)
ליל כד כסלו תשס"ו (כ-70 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת שמע (תשס''ו)
ליל יז כסלו תשס"ו (כ-57 דקות)
להאזנה
מהלכות קדיש (תשס''ו)
ליל י כסלו תשס"ו (כ-72 דקות)
להאזנה
מאה ברכות, מזיקים וסדר התפילה
ליל ג כסלו תשס"ו (כ-62 דקות)
להאזנה
מהלכות תפילין - ב (תשס''ו)
ליל כה חשון תשס"ו (כ-70 דקות)
להאזנה
מהלכות תפילין (תשס''ו)
ליל יח חשון תשס"ו (כ-68 דקות)
להאזנה
ברך עלינו (תשס''ו)
ליל יא חשון תשס"ו (כ-62 דקות)
להאזנה
הלכות ציצית ועוד
ליל ד חשון תשס"ו (כ-58 דקות)
להאזנה
ציצית, תפילין וקריאת שמע
ליל כז תשרי תשס"ו (כ-57 דקות)
להאזנה
הושענא רבא
ליל כ תשרי תשס"ו (כ-53 דקות)
להאזנה
סוכה וארבעת המינים
ליל יג תשרי תשס"ו (כ-72 דקות)
להאזנה
מענייני יוה''כ
ליל ו תשרי תשס"ו (כ-68 דקות)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים