דרשות תשס"ה

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מענייני רה''ש ויוה''כ
ליל כח אלול תשס"ה (כ-56 דקות)
להאזנה
אבינו מלכנו, ראש השנה
ליל כא אלול תשס"ה (כ-58 דקות)
להאזנה
מהלכות שופר
ליל יד אלול תשס"ה (כ-58 דקות)
להאזנה
סדר התפילה בעשרת ימי תשובה
ליל ז אלול תשס"ה (כשעה)
להאזנה
אלול - חודש הרחמים והסליחות
ליל ל אב תשס"ה (כ-71 דקות)
להאזנה
'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם - שמירה על בריאות הגוף והנפש לפי התורה
ליל כג אב תשס"ה (כ-72 דקות)
להאזנה
מהלכות אירוסין ונישואין
ליל טז אב תשס"ה (46 דקות)
להאזנה
'השם לא יסלח להם' - דברים שנאמרו ע''י מרן בעקבות התממשות הגירוש
ליל טז אב תשס"ה (כ-7 דקות)
להאזנה
מהלכות תשעה באב
ליל ב אב תשס"ה (כ-70 דקות)
להאזנה
קריאת קודש של מרן שליט''א לבוא לעצרת העולמית בכותל ביום ד, ה באב'
ליל ב אב תשס"ה (כ-4 דקות)
להאזנה
מהלכות חודש אב
ליל כד תמוז תשס"ה (כ-58 דקות)
להאזנה
דברי מרן שליט''א בימי בין המיצרים אודות הגירוש הקרב
ליל כד תמוז תשס"ה (כ-3 דקות)
להאזנה
ד' תעניות ובין המיצרים
ליל יז תמוז תשס"ה (כשעה)
להאזנה
פיקוח נפש בשבת
ליל י תמוז תשס"ה (67 דקות)
להאזנה
הלכות בישול בשבת - חלק ב
ליל ג תמוז תשס"ה (37 דקות)
להאזנה
הלכות בישול בשבת
ליל כו סיון תשס"ה (58 דקות)
להאזנה
מלאכה שאין צריך לגופה
ליל יט סיון תשס"ה (56 דקות)
להאזנה
מלאכת מחשבת
ליל יב סיון תשס"ה (65 דקות)
להאזנה
חג מתן תורה
ליל ה סיון תשס"ה (69 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - חלק ב
ליל כז אייר תשס"ה (שעה)
להאזנה
הלכות יום טוב - חלק א
ליל יג אייר תשס"ה (58 דקות)
להאזנה
מנהגי תקופת העומר
ליל ו אייר תשס"ה (86 דקות)
להאזנה
ספירת העומר
ליל כט ניסן תשס"ה (64 דקות)
להאזנה
ליל הסדר והלכותיו
ליל ח ניסן תשס"ה (84 דקות)
להאזנה
הלכות ערב פסח שחל בשבת ועוד*
ליל ראש חודש ניסן תשס"ה (73 דקות)
להאזנה
תענית אסתר
ליל ב אדר ב תשס"ה (כשעה)
להאזנה
מהלכות חמץ בפסח*
ליל כג אדר ב תשס"ה (84 דקות)
להאזנה
סיפור המגילה
ליל טז אדר ב תשס"ה (כשעה)
להאזנה
פורים משולש
ליל ט אדר ב תשס"ה (כשעה)
להאזנה
מהלכות חודש אדר ופורים - חלק ב
ליל כה אדר א תשס"ה (כ-87 דקות)
להאזנה
מהלכות חודש אדר ופורים
ליל יח אדר א תשס"ה (כ-72 דקות)
להאזנה
גוזז בשבת
ליל יא אדר א תשס"ה (כ-51 דקות)
להאזנה
מכה בפטיש ובישול בשבת
ליל ד אדר א תשס"ה (כ-47 דקות)
להאזנה
טוחן ובורר בשבת
ליל כז שבט תשס"ה (כ-64 דקות)
להאזנה
קובץ הלכות שבת
ליל כ שבט תשס"ה (כ-65 דקות)
להאזנה
דיני חולה בשבת
ליל יג שבט תשס"ה (כ-50 דקות)
להאזנה
מלאכת כותב וצובע בשבת; פסיק רישיה
ליל ו שבט תשס"ה (כ-62 דקות)
להאזנה
לחם משנה, שנים מקרא, הפרשת חלה
ליל כט טבת תשס"ה (כ-86 דקות)
להאזנה
אמירה לגוי שבות
ליל כא טבת תשס"ה (כשעה)
להאזנה
מהלכות ברכת המזון
ליל יד טבת תשס"ה (כ-74 דקות)
להאזנה
דברים האסורים לפני התפילה
ליל ז טבת תשס"ה (כ-74 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה - חלק ב
ליל כז כסלו תשס"ה (כ-70 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה
ליל כב כסלו תשס"ה (כ-56 דקות)
להאזנה
הלכות הדלקת נרות שבת
ליל טו כסלו תשס"ה (כ-64 דקות)
להאזנה
איסור טעימה לפני קידוש
ליל ח כסלו תשס"ה (כ-71 דקות)
להאזנה
דיני איסור בישול בשבת
ליל א כסלו תשס"ה (כ-73 דקות)
להאזנה
דיני הבדלה וסעודה רביעית
ליל כג חשון תשס"ה (כ-75 דקות)
להאזנה
דברי מרן שליט''א לגבי מערכת החינוך
ליל כג חשון תשס"ה (כ-12 דקות)
להאזנה
דיני היין לקידוש
ליל טז חשון תשס"ה (כ-86 דקות)
להאזנה
הלכות קידוש*
ליל ט חשון תשס"ה (כשעה)
להאזנה
דברי מרן שליט''א בנושא ההתנתקות
ליל ט חשון תשס"ה (כרבע שעה)
להאזנה
משיב הרוח / ברך עלינו
ליל כה תשרי תשס"ה (כ-71 דקות)
להאזנה
הושענא רבא ושמחת תורה
ליל יח תשרי תשס"ה (כ-58 דקות)
להאזנה
עשי''ת ובין אדם לחברו*
ליל ד תשרי תשס"ה (כ-55 דקות)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים