סליחות

בדף זה מובאים קטעים מאמירת הסליחות, מפי טובי החזנים, כפי שהוקלטו במוצ"ש ליל ה באלול תשס"ד, במעמד כבוד מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף שליט"א, ובמעמד כבוד ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום", הרב הגאון המקובל בניהו שמואלי שליט"א.‎
 
תזכורת: אין לענות אמן לשידור מוקלט.‎

'מִי שֶׁבֵּרַךְ' מפי מרן שליט''א*
(כדקה)
להאזנה
*תזכורת: אין לענות אמן לשידור מוקלט.‎
שומר ישראל
(כדקה)
להאזנה
הושיענו למען שמך
(כ-2 דקות)
להאזנה
אליך ה' נשאתי עיניי
(כ-5 דקות)
להאזנה
אתאנו לחלות פניך
(כ-3 דקות)
להאזנה
יה שמע אביוניך
(כ-2.5 דקות)
להאזנה
דְעָנֵי לְעַנִיֵי
(כ-5 דקות)
להאזנה
עשה למען
(כדקה)
להאזנה
חוסה על ישראל עמך
(כ-2 דקות)
להאזנה
אדון הסליחות
(כ-2 דקות)
להאזנה
עננו
(כ-2 דקות)
להאזנה
אלוקינו שבשמים
(כ-5 דקות)
להאזנה
קבלת עול מלכות שמים
(כ-5 דקות)
להאזנה
אשמנו מכל עם
(כדקה)
להאזנה
וידוי
(כ-5 דקות)
להאזנה
תמהנו מרעות, תשש כוחנו מצרות
(כ-5 דקות)
להאזנה
אנשי אמונה אבדו
(כ-3 דקות)
להאזנה
בדיל ויעבור
(כ-5 דקות)
להאזנה
שבט יהודה בדוחק ובצער
(כ-3 דקות)
להאזנה
ה' הקשיבה ועשה, אל תאחר
(כ-4 דקות)
להאזנה
בן אדם, מה לך נרדם?!
(כ-5 דקות)
להאזנה
אמירת הסליחות באורך מלא
(כשעה)
להאזנה
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים