דרשות מוצ"ש‎

דף זה כולל את הדרשות שניתנו בבית הכנסת היזדים בירושלים החל מראש חודש אלול התשס"ד. הדרשות ניתנות מדי מוצאי שבת, ומשודרות באמצעות הלווין לקהל הרחב.‎

 

מרן דורש בבית הכנסת היזדים מאז שנת תשל"ג. כשעה לאחר צאת השבת דורש רב אורח (בכל שבוע רב אחר), ולאחר מכן מתחילה דרשתו הקבועה של כבוד מרן הראשון לציון עובדיה יוסף שליט"א. הדרשה עוסקת בדרך כלל בהלכות, תוך הסבר מפורט על שורשי ההלכה בכל הדורות, ובשפה השווה לכל נפש. אבל, כידוע, "לא המדרש עיקר, אלא המעשה", ולכן נוהג מרן שליט"א לקראת סוף שיעור ההלכות, לבאר עניין מסויים בפרשת השבוע (ובימי ספירת העומר, לבאר משניה מפרקי אבות), תוך הבאת סיפור מעניין הקשור לעניין, בלשון המושכת את הלבבות.‎

 

לתשומת לבכם, החל מתשרי תשס"ז השיעורים ניתנו מבית הכנסת הסמוך לביתו של מרן, בשל השינוי במצבו הבריאותי של כבוד מרן שליט"א.‎

 

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה).

מוצאי שבת יט' ניסן התשע''ז - חול המועד פסח
להאזנה
מוצאי שבת יב' ניסן התשע''ז - צו
להאזנה
מוצאי שבת ה' ניסן התשע''ז - ויקרא
להאזנה
מוצאי שבת כז' אדר התשע''ז - ויקהל-פקודי
להאזנה
מוצאי שבת כ' אדר התשע''ז - כי תשא
להאזנה
מוצאי שבת ו' אדר התשע''ז - תרומה
להאזנה
מוצאי שבת כט' שבט התשע''ז - משפטים
להאזנה
מוצאי שבת כב' שבט התשע''ז - יתרו
להאזנה
מוצאי שבת טו' שבט התשע''ז - בשלח
להאזנה
מוצאי שבת ח' שבט התשע''ז - בא
להאזנה
מוצאי שבת א' שבט התשע''ז - וארא
להאזנה
מוצאי שבת כג' טבת התשע''ז - שמות
להאזנה
מוצאי שבת טז' טבת התשע''ז - ויחי
להאזנה
מוצאי שבת ט' טבת התשע''ז - ויגש
להאזנה
מוצאי שבת ב' טבת התשע''ז - מקץ
להאזנה
מוצאי שבת כד' כסלו התשע''ז - וישב
להאזנה
מוצאי שבת יז' כסלו התשע''ז - וישלח
להאזנה
מוצאי שבת ג' כסלו התשע''ז - תולדות
להאזנה
מוצאי שבת ד' חשוון התשע''ז - נח
להאזנה
מוצאי שבת כז' תשרי התשע''ז - בראשית
להאזנה
מוצאי שבת י' כסלו התשע''ז - ויצא
להאזנה
מוצאי שבת כה' חשוון התשע''ז - חיי שרה
להאזנה
מוצאי שבת יח' חשוון התשע''ז - וירא
להאזנה
מוצאי שבת יא' חשוון התשע''ז - לך לך
להאזנה
מוצאי שבת יג' תשרי התשע''ז - האזינו
להאזנה
מוצאי שבת ו' תשרי התשע''ז - וילך
להאזנה
מוצאי שבת כא' אלול התשע''ו - כי תבא
להאזנה
מוצאי שבת יד' אלול התשע''ו - כי תצא
להאזנה
מוצאי שבת ז' אלול התשע''ו - שופטים
להאזנה
מוצאי שבת ל' מנחם-אב התשע''ו - ראה
להאזנה
מוצאי שבת כג' מנחם-אב התשע''ו - עקב
להאזנה
מוצאי שבת טז' מנחם-אב התשע''ו - ואתחנן
להאזנה
מוצאי שבת ב' מנחם-אב התשע''ו - מסעי
להאזנה
מוצאי שבת יז' תמוז התשע''ו - פינחס
להאזנה
מוצאי שבת כד' תמוז התשע''ו - מטות
להאזנה
מוצאי שבת ג' תמוז התשע''ו - חוקת
להאזנה
מוצאי שבת כו' סיון התשע''ו - קרח
להאזנה
מוצאי שבת יט' סיון התשע''ו - שלח
להאזנה
מוצאי שבת יב' סיון התשע''ו - בהעלותך
להאזנה
מוצאי שבת כז' אייר התשע''ו - במדבר
להאזנה
מוצאי שבת יג' אייר התשע''ו - בהר
להאזנה
מוצאי שבת ו' אייר התשע''ו - אמור
להאזנה
מוצאי שבת כט' ניסן התשע''ו - קדושים
להאזנה
מוצאי שבת כב' ניסן התשע''ו - אחרי מות
להאזנה
מוצאי שבת טו' ניסן התשע''ו - חול המועד פסח
להאזנה
מוצאי שבת א' ניסן התשע''ו - תזריע
להאזנה
מוצאי שבת כג' אדר ב' התשע''ו - שמיני
להאזנה
מוצאי שבת טז' אדר ב' התשע''ו - צו
להאזנה
מוצאי שבת ט' אדר ב' התשע''ו - ויקרא
להאזנה
מוצאי שבת ב' אדר ב' התשע''ו - פקודי
להאזנה
מוצאי שבת כה' אדר א' התשע''ו - ויקהל
להאזנה
מוצאי שבת יח' אדר א' התשע''ו - כי תשא
להאזנה
מוצאי שבת יא' אדר א' התשע''ו - תצוה
להאזנה
מוצאי שבת ד' אדר א' התשע''ו - תרומה
להאזנה
מוצאי שבת כז' שבט התשע''ו - משפטים
להאזנה
מוצאי שבת כ' שבט התשע''ו - יתרו
להאזנה
מוצאי שבת יג' שבט התשע''ו - בשלח
להאזנה
מוצאי שבת ו' שבט התשע''ו - בא
להאזנה
מוצאי שבת כח' טבת התשע''ו - וארא
להאזנה
מוצאי שבת כא' טבת התשע''ו - שמות
להאזנה
מוצאי שבת יד' טבת התשע''ו - ויחי
להאזנה
מוצאי שבת ז' טבת התשע''ו - ויגש
להאזנה
מוצאי שבת ל' כסלו התשע''ו - מקץ
להאזנה
מוצאי שבת כג' כסלו התשע''ו - וישב
להאזנה
מוצאי שבת טז' כסלו התשע''ו - וישלח
להאזנה
מוצאי שבת ט' כסלו התשע''ו - ויצא
להאזנה
מוצאי שבת ב' כסלו התשע''ו - תולדות
להאזנה
מוצאי שבת כה' חשון התשע''ו - חיי שרה
להאזנה
מוצאי שבת יח' חשון התשע''ו - וירא
להאזנה
מוצאי שבת יא' חשון התשע''ו - לך לך
להאזנה
מוצאי שבת ו' תשרי התשע"ו - וילך
להאזנה
מוצאי שבת יג' התשרי התשע"ו - האזינו
להאזנה
מוצאי שבת כז' תשרי התשע"ו - בראשית
להאזנה
מוצאי שבת כח' אלול התשע''ה - נצבים
להאזנה
מוצאי שבת כא' אלול התשע''ה - כי תבא
להאזנה
מוצאי שבת יד' אלול התשע''ה - כי תצא
להאזנה
מוצאי שבת ז' אלול התשע''ה - שופטים
להאזנה
מוצאי שבת ל' מנחם-אב התשע''ה - ראה
להאזנה
מוצאי שבת כג' מנחם-אב התשע''ה - עקב
להאזנה
מוצאי שבת טז' מנחם-אב התשע''ה - ואתחנן
להאזנה
מוצאי שבת ב' מנחם-אב התשע''ה - מטות-מסעי
להאזנה
מוצאי שבת כד' תמוז התשע''ה - פנחס
להאזנה
מוצאי שבת יז' תמוז התשע''ה - בלק
להאזנה
מוצאי שבת י' תמוז התשע''ה - חקת
להאזנה
מוצאי שבת ג' תמוז התשע''ה - קרח
להאזנה
מוצאי שבת כו' סיוון התשע''ה - שלח לך
להאזנה
מוצאי שבת יט' סיוון התשע''ה - בהעלותך
להאזנה
מוצאי שבת יב' סיוון התשע''ה - נשא
להאזנה
מוצאי שבת יח' אייר התשע''ה - בחוקותי
להאזנה
מוצאי שבת כ' אייר התשע''ה - בהר
להאזנה
מוצאי שבת יג' אייר התשע''ה - אמור
להאזנה
מוצאי שבת ו' אייר התשע''ה - אחרי-מות קדושים
להאזנה
מוצאי שבת כט' ניסן התשע''ה - תזריע-מצורע
להאזנה
מוצאי שבת כב' ניסן התשע''ה - שמיני
להאזנה
מוצאי שבת טו' ניסן התשע''ה - חול המועד פסח
להאזנה
מוצאי שבת ח' ניסן התשע''ה - צו
להאזנה
מוצאי שבת א' ניסן התשע''ה - ויקרא
להאזנה
מוצאי שבת טז' אדר התשע''ה - כי תשא
להאזנה
מוצאי שבת ט' אדר התשע''ה - תצוה
להאזנה
מוצאי שבת ב' אדר התשע''ה - תרומה
להאזנה
מוצאי שבת כה' שבט התשע''ה - משפטים
להאזנה
מוצאי שבת יח' שבט התשע''ה - יתרו - הרב מוצפי
להאזנה
מוצאי שבת יא' שבט התשע''ה - בשלח
להאזנה
מוצאי שבת ד' שבט התשע''ה - בא
להאזנה
מוצאי שבת כו' טבת התשע''ה - וארא
להאזנה
מוצאי שבת יט' טבת התשע''ה - שמות
להאזנה
מוצאי שבת יב' טבת התשע''ה - ויחי
להאזנה
מוצאי שבת ה' טבת התשע''ה - ויגש
להאזנה
מוצאי שבת כח' כסלו התשע''ה - מקץ
להאזנה
מוצאי שבת כא' כסלו התשע''ה - וישב
להאזנה
מוצאי שבת יד' כסלו התשע''ה - וישלח
להאזנה
מוצאי שבת ז' כסלו התשע''ה - ויצא
להאזנה
מוצאי שבת כט' חשוון התשע''ה - תולדות
להאזנה
מוצאי שבת כב' חשוון התשע''ה - חיי שרה
להאזנה
מוצאי שבת טו' חשוון התשע''ה - וירא
להאזנה
מוצאי שבת ח' חשוון התשע''ה - לך לך
להאזנה
מוצאי שבת א' חשוון התשע''ה - נח
להאזנה
מוצאי שבת כד' תשרי התשע''ה - בראשית
להאזנה
מוצאי שבת יז' תשרי התשע''ה - חול המועד סוכות
להאזנה
מוצאי שבת ג' תשרי התשע''ה - האזינו
להאזנה
מוצאי שבת כה' אלול התשע''ד - נצבים וילך
להאזנה
מוצאי שבת יח' אלול התשע''ד - כי תבוא
להאזנה
מוצאי שבת יא' אלול התשע''ד - כי תצא
להאזנה
מוצאי שבת ד' אלול התשע''ד - שופטים
להאזנה
מוצאי שבת כז' אב התשע''ד - ראה
להאזנה
מוצאי שבת כ' תמוז התשע''ד - עקב
להאזנה
מוצאי שבת יג' תמוז התשע''ד - ואתחנן
להאזנה
מוצאי שבת ו' תמוז התשע''ד - דברים
להאזנה
מוצאי שבת כח' תמוז התשע''ד - מסעי
להאזנה
מוצאי שבת כא' תמוז התשע''ד - מטות
להאזנה
מוצאי שבת יד' תמוז התשע''ד - פנחס
להאזנה
מוצאי שבת ז' תמוז התשע''ד - בלק
להאזנה
מוצאי שבת ל' סיון התשע''ד - חקת
להאזנה
מוצאי שבת כג' סיון התשע''ד - קרח
להאזנה
מוצאי שבת טז' סיון התשע''ד - שלח לך
להאזנה
מוצאי שבת ט' סיון התשע''ד - בהעלותך
להאזנה
מוצאי שבת ב' סיון התשע''ד - נשא
להאזנה
מוצאי שבת כד' אייר התשע''ד - במדבר
להאזנה
מוצאי שבת י' אייר התשע''ד - בהר
להאזנה
מוצאי שבת יז' אייר התשע''ד - בחוקותי
להאזנה
מוצאי שבת ג' אייר התשע''ד - אמור
להאזנה
מוצאי שבת כו' ניסן התשע''ד - קדושים
להאזנה
מוצאי שבת יט' ניסן התשע''ד - חוה"מ פסח
להאזנה
מוצאי שבת יב' ניסן התשע''ד - אחרי מות
להאזנה
מוצאי שבת ה' ניסן התשע''ד - מצורע
להאזנה
מוצאי שבת כז' אדר-ב' התשע''ד - תזריע
להאזנה
מוצאי שבת כ' אדר-ב' התשע''ד - שמיני
להאזנה
מוצאי שבת יג' אדר-ב' התשע''ד - צו
להאזנה
מוצאי שבת ו' אדר-ב' התשע''ד - ויקרא
להאזנה
מוצאי שבת כט' אדר-א' התשע''ד - פקודי
להאזנה
מוצאי שבת כב' אדר-א' התשע''ד - ויקהל
להאזנה
מוצאי שבת טו' אדר-א' התשע''ד - כי תשא
להאזנה
מוצאי שבת ח' אדר-א' התשע''ד - תצוה
להאזנה
מוצאי שבת א' אדר-א' התשע''ד - תרומה
להאזנה
מוצאי שבת כד' שבט התשע''ד - משפטים
להאזנה
מוצאי שבת יז' שבט התשע''ד - יתרו
להאזנה
מוצאי שבת י' שבט התשע''ד - בשלח
להאזנה
מוצאי שבת ג' שבט התשע''ד - בא
להאזנה
מוצאי שבת כה' טבת התשע''ד - וארא
להאזנה
מוצאי שבת יח' טבת התשע''ד - שמות
להאזנה
מוצאי שבת יא' טבת התשע''ד - ויחי
להאזנה
מוצאי שבת ד' טבת התשע''ד - ויגש
להאזנה
מוצאי שבת כז' כסלו התשע''ד - מקץ
להאזנה
מוצאי שבת כ' כסלו התשע''ד - וישב
להאזנה
מוצאי שבת יג' כסלו התשע''ד - וישלח
להאזנה
מוצאי שבת ו' כסלו התשע''ד - ויצא
להאזנה
מוצאי שבת כט' חשוון התשע''ד - תולדות
להאזנה
מוצאי שבת כב' חשוון התשע''ד - חיי שרה
להאזנה
מוצאי שבת ח' חשוון התשע''ד - לך לך
להאזנה
מוצאי שבת א' חשוון התשע''ד - נח
להאזנה
מוצאי שבת יז' תשרי התשע''ד - חול המועד סוכות
להאזנה
מוצאי שבת כד' תשרי תשע''ד - בראשית
להאזנה
מוצאי שבת ג' תשרי תשע''ד - האזינו
להאזנה
מוצאי שבת כה' אלול תשע''ג - נצבים וילך
להאזנה
מוצאי שבת יח' אלול תשע''ג - כי תבא
להאזנה
מוצאי שבת יא' אלול תשע''ג - כי תצא
להאזנה
מוצאי שבת ד' אלול תשע''ג - שופטים
להאזנה
מוצאי שבת כז' אב תשע''ג - ראה
להאזנה
מוצאי שבת כ' אב תשע''ג - עקב
להאזנה
מוצאי שבת יד' תמוז תשע''ג - בלק
להאזנה
מוצאי שבת יג' אב תשע''ג - ואתחנן
להאזנה
מוצאי שבת כא' תמוז תשע''ג - פנחס
להאזנה
מוצאי שבת כח' תמוז תשע''ג - מטות מסעי
להאזנה
מוצאי שבת ו' אב תשע''ג - דברים
להאזנה
מוצאי שבת ז' תמוז תשע''ג - חקת
להאזנה
מוצאי שבת ל' סיוון תשע''ג - קרח
להאזנה
מוצאי שבת כג' סיוון תשע''ג - שלח לך
להאזנה
מוצאי שבת טז' סיוון תשע''ג - בהעלותך
להאזנה
מוצאי שבת ט' סיוון תשע''ג - נשא
להאזנה
מוצאי שבת כד' אייר תשע''ג - במדבר
להאזנה
מוצאי שבת כד' אייר תשע''ג - בהר בחוקותי
להאזנה
מוצאי שבת יז' אייר תשע''ג - אמור
להאזנה
מוצאי שבת י' אייר תשע''ג - אחרי מות - קדושים
להאזנה
מוצאי שבת כו' ניסן תשע''ג - שמיני
להאזנה
שבת יט' ניסן תשע''ג - חול המועד פסח
להאזנה
מוצאי שבת יב' ניסן תשע''ג - צו
להאזנה
מוצאי שבת ה' ניסן תשע''ג - ויקרא
להאזנה
מוצאי שבת כז' אדר תשע''ג - ויקהל-פקודי
להאזנה
מוצאי שבת כ' אדר תשע''ג - כי תשא
להאזנה
מוצאי שבת יג' אדר (פורים) תשע''ג - תצוה
להאזנה
מוצאי שבת ו' אדר תשע''ג - תרומה
להאזנה
מוצאי שבת כט' שבט תשע''ג - משפטים
להאזנה
מוצאי שבת כב' שבט תשע''ג - יתרו
להאזנה
מוצאי שבת טו' שבט תשע''ג - בשלח
להאזנה
מוצאי שבת ח' שבט תשע''ג - בא - חלק 2
להאזנה
מוצאי שבת ח' שבט תשע''ג - בא - חלק 1
להאזנה
מוצאי שבת כג' טבת תשע''ג - שמות
להאזנה
מוצאי שבת טז' טבת תשע''ג - ויחי
להאזנה
מוצאי שבת ב' טבת תשע''ג - מקץ (שבת חנוכה)
להאזנה
מוצאי שבת כד' כסלו תשע''ג - וישב
להאזנה
מוצאי שבת יז' כסלו תשע''ג - וישלח
להאזנה
מוצאי שבת י' כסלו תשע''ג - ויצא
להאזנה
מוצאי שבת ג' כסלו תשע''ג - תולדות
להאזנה
מוצאי שבת כה' חשוון תשע''ג - חיי שרה
להאזנה
מוצאי שבת יח' חשוון תשע''ג - וירא
להאזנה
מוצאי שבת יא' חשוון תשע''ג - לך לך
להאזנה
מוצאי שבת ד' חשוון תשע''ג - נח
להאזנה
מוצאי שבת כז' תשרי תשע''ג - בראשית
להאזנה
מוצאי שבת כ' תשרי תשע''ג - ה' חול המועד סוכות
להאזנה
מוצאי שבת ג' תשרי תשע''ב - האזינו - הרב יוסף יצחק - יזדים
להאזנה
מוצאי שבת ג' תשרי תשע''ב - האזינו
להאזנה
טל ומטר
ליל ל תשרי תש"ע (66 דקות)
להאזנה
מהלכות קידוש
ליל ז חשון תש"ע (61 דקות)
להאזנה
הלכות קידוש - המשך
ליל כא חשון תש"ע (53 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת התורה
ליל כח חשון תש"ע (57 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת התורה - המשך
ליל ה כסלו תש"ע (63 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת והבדלה
ליל יב כסלו תש"ע (62 דקות)
להאזנה
מהלכות הבדלה - המשך
ליל יט כסלו תש"ע (54 דקות)
להאזנה
מהלכות חנוכה
ליל כו כסלו תש"ע (53 דקות)
להאזנה
מהלכות ההכנות לשבת
ליל י טבת תש"ע (68 דקות)
להאזנה
שהיה והטמנה בערב שבת
ליל יז טבת תש"ע (47 דקות)
להאזנה
מלאכה המתחילה בערב שבת
ליל כד טבת תש"ע (60 דקות)
להאזנה
ערב שבת בין השמשות
ליל ב שבט תש"ע (58 דקות)
להאזנה
מענייני תפילת ערבית - רשות
ליל ט שבט תשע"ע (68 דקות)
להאזנה
מהלכות שבת - המשך
ליל טז שבט תש"ע (45 דקות)
להאזנה
מהלכות קריאת התורה
ליל כג שבט תש"ע (53 דקות)
להאזנה
ארבע פרשיות
ליל ל שבט תש"ע (79 דקות)
להאזנה
פרשת זכור
ליל ז אדר תש"ע (39 דקות)
להאזנה
מהלכות פורים
ליל יד אדר תש"ע (64 דקות)
להאזנה
מענייני הפסח
ליל כא אדר תש"ע (65 דקות)
להאזנה
ברכת האילנת
ליל כח אדר תש"ע (65 דקות)
להאזנה
מהלכות פסח
ליל ו ניסן תש"ע (60 דקות)
להאזנה
מהלכות ליל פסח
ליל יג ניסן תש"ע (51 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב
ליל כ ניסן תש"ע (59 דקות)
להאזנה
4 צומות*
ליל טו בתמוז תש"ע (52 דקות)
להאזנה
*התייחסות לפרשת עמנואל מהדקה ה-31 ואילך‎
מדיני ספירת העומר
ליל כז ניסן תש"ע (62 דקות)
להאזנה
ספירת העומר
ליל ד אייר תש"ע (52 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב
ליל יא אייר תש"ע (35 דקות)
להאזנה
מהלכות יום טוב - המשך
ליל יח אייר תש"ע (64 דקות)
להאזנה
הלכות יום טוב - המשך
ליל כה אייר תש"ע (55 דקות)
להאזנה
מציג תוצאות 1 - 250 מתוך 258
<< לדף הקודם 1 2 לדף הבא >>
אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים